Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven samen aan projecten. Deze samenwerking kan leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld. Wij onderzoeken publiek-private geldstromen om te kijken of dat ook zo is.

Recente publicaties

De Staat als aandeelhouder (2015)

Het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen gaat uit van het zogeheten ‘actief aandeelhouderschap’. Het publiek belang en het beheer van maatschappelijk vermogen staan in dit beleid centraal. De randvoorwaarden voor dit beleid zijn echter niet altijd ingevuld. Hierdoor is de invloed op de bedrijven kleiner dan het kabinet nastreeft. Dit komt naar voren uit ons rapport De Staat als aandeelhouder over het beheer van staatsdeelnemingen’.

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet (2015)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of het Rijk er goed op toeziet dat de investeringen die netbeheerder TenneT doet in ons hoogspanningsnet doelmatig zijn. ‘Doelmatig’ wil zeggen: noodzakelijk voor de kwaliteit en capaciteit van de stroomvoorziening en niet te duur. TenneT is 100% staatseigendom en de enige partij die elektriciteit mag transporteren over het hoogspanningsnet. Het bedrijf heeft dus een monopoliepositie.