Brief over systemen bekostiging organisaties

De Tweede Kamer heeft het thema bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties aangewezen als zogenoemd focusonderwerp voor de verantwoording van het kabinet over 2021.

In een brief aan de Tweede Kamer van 29 september 2021 schrijft de Algemene Rekenkamer hoe eerder in onderzoeken aan dit onderwerp aandacht is besteed en hoe dat in komende onderzoeken het geval zal zijn. 
Zo zal in het komende verantwoordingsonderzoek (dat verschijnt in mei 2022) het onderwerp continuïteit van dienstverlening van uitvoeringsorganisaties, en de mogelijke effecten voor burgers en bedrijven, een centrale plek krijgen.