Revolverend financieren? Zó regel je dat!

Vraag 80 beleidsmedewerkers, fondsbeheerders, wetenschappers en medewerkers van bedrijven en lokale rekenkamers hoe zij denken dat je revolverend financieren het best kunt regelen en je krijgt 4 bondige aanbevelingen op een briefje. Een verrassende uitkomst van de werkconferentie ‘Revolverende Fondsen in zicht’, die de Algemene Rekenkamer op 27 juni organiseerde. 

Revolverende fondsen zijn er om maatschappelijke doelen te financieren. De overheid stelt geld beschikbaar via een fonds. Het fonds krijgt een deel hiervan terug en stelt dat geld opnieuw beschikbaar voor hetzelfde beleidsdoel. Inmiddels bestaan er op rijksniveau 30 revolverende fondsen, waar ten minste € 3,6 miljard begrotingsgeld in om gaat. Dit bedrag blijft de komende jaren groeien. De Algemene Rekenkamer publiceerde onlangs een onderzoek naar deze fondsen en op 27 juni kreeg dat onderzoek een vervolg in de vorm van de werkconferentie: ‘Revolverende Fondsen in zicht’.

Denkwerk en discussies

In verschillende denksessies en workshops hebben zo’n 80 deelnemers zich beziggehouden met verschillende vragen rond dit thema: hoe kunnen we zorgen dat we belangrijke lessen uit revolverend financieren delen en hoe kunnen we het beste leren van eerdere ervaringen? Hoe verspreiden we informatie over deze fondsen? Beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies, fondsbeheerders, bedrijven, lokale rekenkamers en wetenschappers gingen met elkaar in discussie en wisselden van gedachten.

Ander perspectief

Duidelijk werd dat iedereen op zijn eigen manier bezig is met het onderwerp. Vanuit elke hoek van de samenleving is er een ander perspectief op revolverende fondsen. Een ander ansicht zou je kunnen zeggen. Op de werkconferentie werd ook duidelijk dat kennis uitwisselen en van elkaar leren niet alleen leuk en leerzaam is. Kennis delen is ook noodzakelijk om het maatschappelijk resultaat van revolverende fondsen te vergroten, zoals op het terrein van de energietransitie, innovatie, duurzaamheid. Wij hopen dat deze werkconferentie de aanzet is om elkaar blijvend op de hoogte te houden van ervaringen en lessen rond revolverende fondsen!

Colofon

Dit e-magazine is een eenmalige uitgave naar aanleiding van de werkconferentie Revolverende fondsen in zicht. Het in dit e-magazine gepubliceerde materiaal is eigendom van de Algemene Rekenkamer. Al het materiaal mag u zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruiken en reproduceren. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie uit dit magazine de Algemene Rekenkamer als bron te vermelden. 
Fotografie: Willy Nihot
Teksten: Myra Verkuijl
Eindredactie: Algemene Rekenkamer