Revolverend financieren: het experiment voorbij

“Het rapport van de Algemene Rekenkamer over revolverende fondsen is een soort foto. En op die foto zie je heel veel kleine experimenteerhokjes, die samen garant staan voor een hele bulk geld. Daar moeten we van af. We moeten stoppen met experimenteren. We moeten kennis delen, verantwoorden wat we doen en evalueren wat we hebben gedaan.” Dat zegt Melvin Könings, specialist bij Lysias Advies op het gebied van staatssteun.

Melvin Könings is organisatieadviseur bij Lysias Advies. Hij adviseert op het snijvlak van markt en overheid. Eén van zijn specialismen is staatssteun.

Könings concludeert dat bijna alle fondsen ‘rafelrandjes’ laten zien. “Het is onduidelijk waar we het geld nou precies aan uitgeven, waarom we dat doen, hoe we het uitgeven en wat het opbrengt. Het is vaak één grote brij. Er zijn honderden fondsen op landelijk en provinciaal niveau die dezelfde beleidsdoelen nastreven, maar niet samenwerken. En ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.”

Teleurstellende actie

Dat het Ministerie van Financiën geen gehoor geeft aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, vindt Könings teleurstellend. “Eigenlijk zegt het ministerie: we zien het wel maar we gaan er niks mee doen. En de Tweede Kamer accepteert bij Invest-NL een hoge mate van verwarring. Dat vind ik op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het is een voorbode van een hoop gemopper.” 

Waarschuwing

Könings ziet ook een stevige waarschuwing in het rapport. “Revolverend financieren zal alleen maar toenemen. Ik hoop dat de concrete aanbevelingen van de 80 deelnemers aan de werkconferentie daar een aanzet voor zijn en dat het Ministerie van Financiën dit alarmsignaal oppikt.”