Revolverende fondsen

Overheden willen maatschappelijke vraagstukken in toenemende mate samen met anderen oppakken. In deze ontwikkeling past ook het toenemend gebruik van revolverende fondsen bij het Rijk, gemeenten en provincies. In deze fondsen stort de overheid publiek geld dat dient om projecten met een maatschappelijk doel te financieren. Op 27 juni organiseerde de Algemene Rekenkamer de werkconferentie Revolverende fondsen in zicht.