Werkconferentie over revolverende fondsen

In een in Den Haag gehouden werkconferentie op 27 juni 2019 heeft de Algemene Rekenkamer aandacht gevraagd bij vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies en andere experts hoe zogenoemde revolverende fondsen presteren.

Dit betreft fondsen waar publiek geld ingezet wordt en waar dankzij rentevergoedingen en aflossing van leningen dit geld meermaals voor specifieke doelen kan worden benut. Op 16 april jl. publiceerde de Rekenkamer onderzoek over de in aantal en omvang toenemende revolverende fondsen.
Collegelid Ewout Irrgang heeft de conferentie met een toespraak geopend.