“Een expertisecentrum? Onzin!”

“Flauwekul en overbodig.” Joop Pot ziet absoluut geen heil in het oprichten van een expertisecentrum voor revolverende fondsen. “Dat is weggegooid geld. Na 2 maanden is dat centrum uitgepraat. Je kunt veel beter ambtenaren opleiden zodat zij alles weten wat ze moeten weten over revolverende fondsen.”

Drs. Joop Pot is waarnemend hoofd bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De Rijksacademie biedt ambtenaren opleidingen aan om zo de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren.

Kennis over revolverende fondsen maakt momenteel geen deel uit van het lesprogramma van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Volgens Pot is dat zó opgelost. “Geef mij die opdracht en we brengen dit onderwerp gewoon onder in de reguliere opleidingen van de Rijksacademie. Daar hoef je geen expertisecentrum voor op te zetten.”

Wirwar van regels

Volgens Pot lijkt het erop alsof revolverende fondsen binnen de overheid hét antwoord zijn op de vraag: hoe kom ik onder het budgettair regime uit? “Dat is niet goed. Als ambtenaar moet je weten onder welke voorwaarden je een revolverend fonds start, wat je tijdens de rit moet doen en hoe je je achteraf moet verantwoorden. Wij kunnen de beste mensen uit het veld aantrekken om die kennis op ambtenaren over te brengen.” 

Budgettaire discipline

Het gebrek aan budgettaire discipline ziet Pot ook terug in de reactie van het Ministerie van Financiën op het rapport van de Algemene Rekenkamer. “Het ministerie faalt volledig op dit terrein en stuurt een zwakke brief als reactie op het rapport. Maar ook de Tweede Kamer heeft een beetje zitten slapen. Het rapport is een waarschuwende vinger. Revolverende fondsen moeten anders en beter worden ingeregeld. Het is tijd om wakker te worden.”