Effectiever en doelmatiger samenwerken

“Ik zie een forse groei van het aantal fondsen, vaak ook kleine”, antwoordt Bert Ravelli op de vraag welke trends hij de laatste jaren signaleert bij revolverende fondsen. Deze ontwikkeling brengt volgens hem een aantal risico’s met zich mee. De oplossing? Kennis delen en meer en betere samenwerking. 

“Er zijn te veel kleine fondsen. Met name in de opstartfase hebben deze fondsen relatief hoge overheadkosten ten opzichte van het ingelegde kapitaal. Een fonds moet een bepaalde minimumomvang hebben om te kunnen renderen,” aldus Ravelli. Een ander risico is volgens hem het verwachtingspatroon rond revolverende fondsen. “Ik word een beetje onrustig als mensen denken dat de ontwikkelpoot van Invest-NL met € 10 miljoen subsidie per jaar programma’s voor heel Nederland kan gaan ontwikkelen”. 

Ir. Bert Ravelli is programmaleider Programmaontwikkeling en -financiering provincie Gelderland. Hij was initiatiefnemer en ontwerper van start- en groeifonds Twinning, in 1998, en Topfonds Gelderland in 2013.

Leren van bestaande initiatieven

Natuurlijk kun je veel doen met € 10 miljoen subsidie per jaar. Maar Ravelli ziet veel meer potentie in samenwerking: tussen Invest-NL, provincies, ROM’s, gemeenten en waterschappen. Zijn advies: “Ga niet centraal proberen te regelen wat decentraal ontstaat. Maar zoek die samenwerking en leer van bestaande initiatieven”. Als voorbeeld noemt hij Transform: een initiatief van 4 samenwerkende gemeenten en 2 verschillende provincies in Oost-Nederland om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. “Transform heeft een financieringsmethodiek ontwikkeld die volgens de Europese Investeringsbank uniek is in Europa, en veelbelovend. Daar kunnen beleidsmakers veel van leren. En kijk eens wat het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming voor elkaar heeft weten te krijgen als het gaat om kennis delen. Deze vrijwel virtuele publiek-private netwerkorganisatie heeft zich in 7 jaar ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van informatieveiligheid en privacybescherming.”

Tijd voor stevig debat

Ravelli adviseert het parlement een stevig debat aan te gaan met het kabinet over de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. “Daarmee voorkom je dat oude fouten herhaald worden. ‘De overheid’ – Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen - moeten van elkaar leren om zo samen verder te komen.”