Meer revolverende fondsen? Ministerie van Financiën, pak die voortrekkersrol!

“Wij zien allerlei interessante ontwikkelingen als het gaat om de inzet van begrotingsgeld. De overheid wil inspelen op nieuwe vormen van publiek-private samenwerking en vindt de begrotingsregels soms te streng,” zegt collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. En dus kwam er een verkennend onderzoek naar revolverende fondsen én een werkconferentie over dit thema.

Tijdens het onderzoek bracht de Algemene Rekenkamer medewerkers van verschillende ministeries bij elkaar. Die zagen elkaar soms voor het eerst, terwijl ze zich met hetzelfde onderwerp bezighouden. Nuchtere constatering van Irrgang: “Kennelijk wordt er op rijksniveau weinig kennis over revolverende fondsen gedeeld.” 

Drs. Ewout Irrgang is sinds 1 september 2017 lid van het college van de Algemene Rekenkamer.

Gedeelde liefde

De reactie van het Ministerie van Financiën op het onderzoeksrapport was enigszins terughoudend, vertelt Irrgang. “Bij de Algemene Rekenkamer, op het Lange Voorhout, hebben we een grote liefde voor de zinnige en zuinige besteding van publiek geld. Die liefde delen we met onze collega’s van het Ministerie van Financiën op het Korte Voorhout. Daarom willen wij het Ministerie van Financiën zo veel mogelijk aanmoedigen om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van revolverende fondsen. We hopen dat de resultaten van de werkconferentie daarbij helpen en dat er in de toekomst meer kennisuitwisseling plaatsvindt.”