Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie.

Onze conclusies

Over het jaar 2021 zien we nauwelijks verbeteringen in de hardnekkige problemen in de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. Het oplossen van deze problemen blijkt voor de minister van Defensie geen makkelijke opdracht te zijn. De problemen zijn te herleiden tot beperkte budgetten en onvoldoende prioritering, en hebben een structureel karakter. Daarnaast hebben de problemen in de bedrijfsvoering te maken met onvoldoende aandacht voor het naleven van regelgeving. Deze omstandigheden beperken het vermogen van het ministerie om duurzame vooruitgang te boeken in de verbetering van de bedrijfsvoering

Hardnekkige problemen in de bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie was ook in 2021 niet op orde. In het vastgoed-, inkoop- en munitiebeheer was nog altijd sprake van hardnekkige problemen. Zorgelijk is ook dat we voor 2021 constateren dat het beheer van verplichtingen en subsidies aandacht behoeft. Sinds 2019 constateerden we al dat onvoldoende geld beschikbaar is voor onderhoud van het vastgoed, en daardoor de achterstanden oplopen en de problemen toenemen. Bij andere onderdelen van de bedrijfsvoering zoals inkoopbeheer zien we dat het ministerie de waarborgen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering niet consistent naleeft. Dit leidde in 2021 tot omvangrijke fouten en onzekerheden bij het inkoopbeheer.

Ook meer geld vraagt om keuzes

Het feit dat de afgelopen jaren meer budget is toegekend en blijkens het regeerakkoord meer geld beschikbaar komt, betekent nog altijd dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er moet beleid gemaakt worden waarbij voor de krijgsmacht duidelijke prioriteiten worden gesteld. Niet alleen om materieel wel of niet te vervangen, maar ook om de ondersteunende diensten op orde te brengen. Het afstoten van overtollig vastgoed maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit. 

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Ministerie van Defensie

Financieel oordeel Defensie

Onvolkomenheden bij het Ministerie van Defensie (X)

Onvolkomenheden Defensie

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer