Defensie

Besteding van publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Dit geldt voor uitgaven aan nieuw materieel zoals voor de JSF en onderzeeboten, maar ook voor uitgaven van internationale samenwerkingsverbanden als de NAVO. Wij onderzoeken of het ministerie van Defensie haar geld zinnig en zuinig uitgeeft en of het parlement goed wordt geïnformeerd.

Recente publicaties

Financiële processen JSF (2018)

De facturen uit de Verenigde Staten die Nederland krijgt voor de ontwikkeling en aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen bevatten een aanzienlijk aantal fouten. Die worden tijdig door het Ministerie van Defensie onderkend en gecorrigeerd. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer, samen met Noorse collega’s, heeft ertoe geleid dat ‘Den Haag’ meer financiële informatie via het Pentagon van de betrokken Amerikaanse bedrijven krijgt. 

Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali (2018)

Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van Defensie slaagt er slechts ternauwernood in om eenheden inzetgereed te stellen en te houden voor de inzet in Mali. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de inzet van het Nederlandse leger voor de VN-missie in Mali.