Besteding van publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Dit geldt voor uitgaven aan nieuw materieel zoals voor de JSF en onderzeeboten, maar ook voor uitgaven van internationale samenwerkingsverbanden als de NAVO. Wij onderzoeken of het ministerie van Defensie haar geld zinnig en zuinig uitgeeft en of het parlement goed wordt geïnformeerd.

Recente publicaties

Transparantie & verantwoording NAVO-uitgaven (2016)

Vanwege het bijzondere karakter van de NAVO kan van transparantie en verantwoording afgeweken worden als militaire geheimhouding aan de orde is. Maar in alle andere gevallen niet. We zien vooruitgang maar de NAVO kan de transparantie en de verantwoording nog verder verbeteren. We zetten regelmatig in brieven aan de Tweede Kamer de transparantie en verantwoording bij NAVO-uitgaven op de agenda.

Vervanging defensie-materieel (2016- 2017)

We houden de Tweede Kamer en andere belangstellenden sinds 2006 op de hoogte van onze onderzoek naar de vervanging van F-16  door de JSF. Dit doen we via onze themasite Vervanging F-16.  Ook deden we onderzoek naar de aanschaf van nieuwe onderzeeboten. We zijn nagegaan of de minister de Tweede Kamer voldoende informatie biedt om haar standpunt te bepalen over het project van vervanging van onderzeeërs. In ons onderzoek bekeken we hoe de minister dit project heeft ingericht en hoe het is uitgevoerd.