Documenten - Defensie

66 publicaties over Defensie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Defensie

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie.

Rapport | 15-05-2019

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt ...

Rapport | 16-04-2019

Lessen van de JSF

Grip krijgen op grote projecten voor aanschaf defensiematerieel Uit de gang van zaken bij de ontwikkeling en aanschaf van het ...

Rapport | 06-03-2019

Financiële processen JSF

Internationaal samenwerken, nationaal controleren Klopt het bedrag dat we betalen voor de JSF? Dat is de centrale vraag in dit ...

Rapport | 31-10-2018

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Inzet Nederlandse krijgsmacht voor VN-missie in Mali

Goed improviseren vergt goede voorbereiding Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van ...

Rapport | 13-06-2018

Antwoorden op Kamervragen over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie

Kamerstuk: Kamervragen | 09-11-2017

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 9.204,0 miljoen aan uitgaven, € 9.429,6 miljoen aan verplichtingen en € 420,3 miljoen aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2017

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie.

Rapport | 17-05-2017