Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Handleiding voor doen van doelmatigheidsonderzoek

De Algemene Rekenkamer publiceert haar handleiding voor het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek en doeltreffendheidsonderzoek. In de handleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de (internationale) standaarden voor rekenkameronderzoek.

Handleiding voor doen van doelmatigheidsonderzoek

71% van onze aanbevelingen leidt tot actie

Uit de Voortgangsmeter 2023 blijkt dat 71% van onze aanbevelingen tot actie van een bewindspersoon leidt. Dat is in lijn met voorgaande edities van de Voortgangsmeter.

71% van onze aanbevelingen leidt tot actie

Thema onderuitputting krijgt plek in verantwoordingsonderzoek

Per brief heeft de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer op 28 september 2023 geïnformeerd hoe het focusonderwerp dat de Tweede Kamer heeft gekozen voor de verantwoording over 2023 weerklank vindt in het onderzoek van de Rekenkamer.

Thema onderuitputting krijgt plek in verantwoordingsonderzoek

Kennismaking Eerste Kamerleden met Rekenkamer

Op uitnodiging van de Algemene Rekenkamer heeft een delegatie van een 20-tal leden van de Eerste Kamer op dinsdag 26 september 2023 een kennismakingsbezoek gebracht aan de Algemene Rekenkamer.

Kennismaking Eerste Kamerleden met Rekenkamer

eerste kamer

Pieter Duisenberg begonnen als nieuwe president Algemene Rekenkamer

Pieter Duisenberg is op dinsdag 5 september 2023 tijdens een buitengewone collegevergadering geïnstalleerd als collegelid én president van de Algemene Rekenkamer. Hiermee is het college van de Algemene Rekenkamer weer voltallig na het vertrek van Arno Visser eind vorig jaar.

Pieter Duisenberg begonnen als nieuwe president Algemene Rekenkamer

College

Rekenkamer op Mastodon

De Algemene Rekenkamer is sinds 21 augustus actief op Mastodon. Dit socialmediaplatform is in juli in het leven geroepen door verschillende overheidsorganisaties en het ministerie van BZK.

Rekenkamer op Mastodon

Mastodon

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Verantwoorden en leren van ontwikkelingssamenwerking: schoon drinkwater en sanitatie | 18 januari 2024
  • Coronabelastingschulden | 7 februari 2024
  • Gelijke kansen in het mbo | 14 februari 2024

Lopend onderzoek