Handleiding voor doen van doelmatigheidsonderzoek

De Algemene Rekenkamer publiceert haar handleiding voor het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek en doeltreffendheidsonderzoek. Hiermee biedt zij andere rekenkamers de mogelijkheid inzicht te krijgen in methoden en werkervaringen die eerder zijn opgedaan.
 

In de handleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de (internationale) standaarden voor rekenkameronderzoek.
Ook is er aandacht voor de fasen van uitvoering van onderzoek en voor de vormgeving.