Pieter Duisenberg begonnen als nieuwe president Algemene Rekenkamer

Pieter Duisenberg is op dinsdag 5 september 2023 tijdens een buitengewone collegevergadering geïnstalleerd als collegelid én president van de Algemene Rekenkamer. Hiermee is het college van de Algemene Rekenkamer weer voltallig na het vertrek van Arno Visser eind vorig jaar.

Foto college en secretaris 2023

Het langstzittende collegelid Ewout Irrgang heette zijn collega-bestuurder welkom en schetste hoe controle, verantwoording en financiën een rode draad door het werkend leven van Duisenberg vormen. 

De Tweede Kamer heeft op 9 mei 2023 de heer Duisenberg voorgedragen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Naar aanleiding van consultatie van de huidige collegeleden van de Algemene Rekenkamer is de heer Duisenberg, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens benoemd als president.

Pieter Duisenberg was voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU). Eerder was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD en zette hij zich in voor goede controle van overheidsuitgaven. Zo heeft hij onder meer voorstellen gedaan voor een betere parlementaire behandeling van de verantwoording door het kabinet over het gevoerde beleid.