Rekenkamers van Suriname en Nederland: kennis- en expertise-uitwisseling

De nationale rekenkamers van Nederland en Suriname tekenen deze week een Memorandum of Understanding voor samenwerking en kennis- en expertise uitwisseling. De Rekenkamer van Suriname beoogt om, naast hun reguliere onderzoek naar de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten, onderzoek te doen naar de resultaten van beleid voor burgers en bedrijven. 

Een bestuurlijke delegatie van de Rekenkamer van Suriname onder leiding van voorzitter Shaan Bhoendie brengt van 3 tot en met 6 oktober een bezoek aan Den Haag. Naast diverse besprekingen bij de Algemene Rekenkamer staan werkbezoeken op het programma bij de Tweede Kamer, de Nationale ombudsman en de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken.

Voorzitter Shaan Bhoendie van de Rekenkamer van de Suriname
Voorzitter Shaan Bhoendie van de Rekenkamer van de Suriname dankt voorzitter Joost Sneller (rechts op foto) van de commissie voor de Rijksuitgaven voor de ontvangst en de toelichting in de Tweede Kamer. Links op de foto kijkt collegelid Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer toe.

Project gefinancierd door Buitenlandse Zaken

De samenwerking loopt tot en met 2025 en wordt gefinancierd uit het Makandra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit programma richt zich op technische assistentie aan Suriname met als doel het versterken van de rechtsstaat, het verbeteren van goed bestuur en het ondersteunen van de Surinaamse overheid om te komen tot randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling en economische groei.

Samenwerking op terrein van doelmatigheidsonderzoek

Algemene Rekenkamer en de Rekenkamer van Suriname gaan samenwerken om professionalisering, volgens de internationale standaarden van rekenkamers, handen en voeten te geven. Kern van het project is het leren van elkaars werkmethoden en ervaringen. Met name de versterking van het doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek bij de Rekenkamer van Suriname staat hierbij centraal.
Op 6 oktober tekenen daarom voorzitter Shaan Bhoendie van de Rekenkamer van Suriname en collegelid Barbara Joziasse namens de Algemene Rekenkamer een MoU.