71% van onze aanbevelingen leidt tot actie

Uit de Voortgangsmeter 2023 blijkt dat 71% van onze aanbevelingen tot actie van een bewindspersoon leidt. Dat is in lijn met voorgaande edities van de Voortgangsmeter.

Bij 52% van onze aanbevelingen doen ministers meteen de toezegging dat ze deze gaan uitvoeren. De rest bestaat uit aanbevelingen waar geen toezegging op is gedaan,  maar die wel zijn uitgevoerd.

Op gemiddeld 71% van de aanbevelingen volgt een actie

Op gemiddeld 71% van de aanbevelingen volgt een actie
Geen actieOverige actieToezegging wordt uitgevoerdToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed29%21%17%33%
Brontabel als csv (108 bytes)

Voortgangsmeter

Bij veel onderzoeken doet de Algemene Rekenkamer ook aanbevelingen aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Met de Voortgangsmeter 2023 brengen we in beeld wat bewindspersonen hebben gedaan met de in totaal 513 aanbevelingen uit onze onderzoeken over de periode 2017-2022. De voortgangsmeter publiceren we elke twee jaar.

Aantal toezeggingen toegenomen

Bij de vorige publicatie van de Voortgangsmeter in 2021 constateerden wij dat bewindspersonen steeds minder toezeggingen deden op onze aanbevelingen. Die ontwikkeling is inmiddels gekeerd.