Thema onderuitputting krijgt plek in verantwoordingsonderzoek

Per brief heeft de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer op 28 september 2023 geïnformeerd hoe het focusonderwerp dat de Tweede Kamer heeft gekozen voor de verantwoording over 2023 weerklank vindt in het onderzoek van de Rekenkamer. 

De Tweede Kamer heeft alle ministers gevraagd in hun jaarverantwoording aandacht te schenken aan het resultaatbereik in relatie tot onderuitputting (bijvoorbeeld door arbeidskrapte). 
In de brief informeert de Algemene Rekenkamer tevens welke deelonderwerpen aandacht krijgen in het verantwoordingsonderzoek over 2023. Dat omvangrijke onderzoek wordt op 15 mei 2024 gepubliceerd.