Eerste brieven met aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen 2023

Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers. 

De eerste 2 brieven over de ontwerpbegrotingen van de minister van Financiën en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn op 28 september 2022 naar de Tweede kamer gestuurd en gepubliceerd.
Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. En die verantwoording is vervolgens weer de basis voor de begroting van het volgende jaar. 
Brieven over de ontwerpbegrotingen van de overige ministers volgen op 6 oktober a.s.