Algoritmes

De rijksoverheid zet algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Deze algoritmes zijn onmisbaar binnen de processen van de overheid. Het is daarom belangrijk dat deze op een verantwoorde manier worden ingezet. Dit vereist overzicht en een goede beheersing van alle risico’s.

Toetsingskader algoritmes

Het toetsingskader (ods-werkbestand) is een praktisch instrument dat wij en andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken om te toetsen of algoritmes aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen én of de risico’s voldoende in beeld zijn en/of worden beperkt. Het toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven. Ethiek is als perspectief verbonden met de andere 4 perspectieven.