Algoritmes

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole.

Vervolgonderzoek naar algoritmes - 'Algoritmes getoetst'

Een verantwoorde inzet van algoritmes door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid is mogelijk, maar in de praktijk niet altijd het geval. De Algemene Rekenkamer heeft bij 3 algoritmes vastgesteld dat deze voldoen aan alle basisvereisten. Bij 6 andere bestaan uiteenlopende risico’s: gebrekkige controle op prestaties of effecten, vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang.

Rapport 'Aandacht voor Algoritmes'

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole. 

Toetsingskader algoritmes

Het toetsingskader is een praktisch instrument dat wij en andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken om te toetsen of algoritmes aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen én of de risico’s voldoende in beeld zijn en/of worden beperkt. Het toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven. Ethiek is als perspectief verbonden met de andere 4 perspectieven.

Digitaal evenement ‘Aandacht voor Algoritmes’ 28 januari 2021

Het digitaal evenement over algoritmes wordt geopend met een opgenomen welkomstwoord van Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Hij heet iedereen hartelijk welkom bij de digitale bijeenkomst over Artificial Intelligence, voor de Rekenkamer de eerste in zijn soort.