Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onze conclusies

Het financieel beheer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordelen we voor het derde jaar op een rij als ernstig onvolkomen. Belangrijk in het financieel beheer over 2022 was de afwikkeling van voorschotten die uitgekeerd zijn tijdens de coronapandemie. Ondanks forse inspanning van het ministerie kon de rechtmatigheid van de besteding van veel publiek geld niet vastgesteld worden. Wij maken ons zorgen over het tempo waarin de minister werkt aan structurele verbeteringen in het financieel beheer.

Minister werkt aan kortetermijnverbeteringen, fouten niet alleen door corona

De minister heeft serieus gewerkt aan kortetermijnverbeteringen. In 2022 heeft de minister vaker volgens de regels contracten afgesloten en geld uitgegeven dan in 2021. Toch was in dat jaar € 1,4 miljard van de verplichtingen en € 0,9 miljard van de uitgaven onrechtmatig of onzeker. Dit is wel lager dan in 2021, maar nog steeds te hoog.

Het ministerie stak veel energie in het rechtmatig verantwoorden van eerder verstrekt geld ter bestrijding van corona. In een aantal gevallen is dat gelukt, zoals bij de bonusregeling voor zorgpersoneel. In veel andere gevallen bleek dat niet meer mogelijk. Enkele organisaties waar de minister veel geld aan gaf, konden bijvoorbeeld niet aantonen dat álle goederen of diensten waarvoor was betaald, echt zijn geleverd.
De minister heeft ervoor gekozen deze fouten en onzekerheden zoveel mogelijk te verantwoorden in het Jaarverslag 2022. Het gaat om een bedrag van € 5,1 miljard aan afgerekende voorschotten.

Ook los van coronagerelateerde uitgaven zijn er echter problemen in het financieel beheer. Tot halverwege maart 2023 waren correcties nodig in de administratie om een goed beeld over 2022 te krijgen. Het ministerie kon daardoor het jaarverslag niet op tijd afronden.

Structurele verbeteringen moeten sneller

De minister erkent dat blijvende verbeteringen in het financieel beheer nodig zijn. Hij werkt hieraan met een verbeterplan. Wij maken ons zorgen dat de aanpak van de minister niet tot voldoende tempo leidt, terwijl de problemen in het financieel beheer hardnekkig zijn. We hebben de minister van VWS eind maart 2023 geïnformeerd over onze zorgen.
Omdat de minister van Financiën de taak heeft de doelmatigheid van het financieel beheer van het Rijk te bevorderen, hebben we deze minister gevraagd aan aandacht te geven aan het Ministerie van VWS.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten

Bijlagen