Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van VWS - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen63.068
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg112.094
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu625.111
Totaal800.273
Brontabel als csv (207 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen29132323
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg19.6062.23021.836
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu41.51421.49563.008
Totaal61.41123.75785.168Ja
Brontabel als csv (299 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen32032
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg04.5314.531
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu8160816
Totaal8484.5315.378Nee
Brontabel als csv (280 bytes)