Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds.

Onze conclusies

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor toezicht en controle op de kwaliteit van ons eten en drinken, het behoud en de bescherming van onze natuur en het uitvoeren van het EU-beleid voor de landbouw-en visserijsector. Onze belangrijkste conclusie is dat meer aandacht besteed moet worden aan goede voorbereiding voordat nieuw beleid in de praktijk wordt gebracht. Een goede voorbereiding zorgt voor betere resultaten die zichtbaar worden in de verantwoording. Dit geldt voor het nieuwe stikstofbeleid en de aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied van Nederland. 

Beleid uitvoeren en controleren

Organisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moeten beleid van de minister van LNV uitvoeren of controleren. Het is belangrijk dat de minister van LNV op tijd vraagt of ze het nieuwe beleid goed kunnen uitvoeren. Dit doet de minister niet altijd. Ons advies aan de minister is: let erop dat beleid goed uit te voeren is.

Nog niet alle problemen met Q-koorts zijn opgelost 

Q-koorts is een ziekte die van dier op mens kan overgaan. Zo’n ziekte noemen we: zoönose. Wij hebben onderzocht of de ministers van LNV en VWS hebben geleerd van hoe ze de Q-koorts hebben aangepakt. De aanpak van zoönosen is beter geworden. Maar niet alle problemen zijn opgelost. De minister helpt provincies en gemeenten bijvoorbeeld niet bij het tegenhouden van zoönosen. Ook moeten de ministers van LNV en VWS samen moeilijke keuzes maken als een zoönose plotseling uitbreekt. Om dat goed te kunnen doen, moet volgens ons één minister de eindverantwoordelijkheid hebben. Deze minister kan tijdens crisissituaties opdrachten geven aan andere ministeries of organisaties om beleid in gang te zetten.  Het ontbreken van die bevoegdheid vinden we zorgelijk.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Ministerie van LNV

Financieel oordeel LNV

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Diergezondheidsfonds

Financieel oordeel Diergezondheidsfonds

Onvolkomenheden bij het Ministerie van LNV

Onvolkomenheden LNV

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer