Veiligheid

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Veiligheid en Justitie (2018)

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer duidt op ontstaan van een voorraad aan zaken, die veel groter is dan het Openbaar Ministerie wenselijk vindt. De Algemene Rekenkamer deed onderzoek bij twee parketten. Het gaat om het parket dat overtredingen en ‘eenvoudige’ misdrijven als rijden onder invloed of wildplassen behandelt (Parket CVOM) en het Functioneel Parket, dat belast is met ondermijnende criminaliteit en ‘ontnemingszaken’ (waarin het OM wederrechtelijk verkregen voordeel vordert). In het verantwoordingsonderzoek over 2017 noemt de Algemene Rekenkamer het slecht voor het functioneren en de effectiviteit van de strafrechtketen dat er te veel zaken ‘op de plank blijven liggen’. Een te grote voorraad kan leiden tot sepot van zaken die te oud zijn geworden om nog voor de rechter te kunnen worden gebracht.

Focus op ‘kansrijke’ aangiften bij de politie (2017)

In ons onderzoek Focus op 'kansrijke' aangiften bij de politie hebben we onderzocht hoeveel tijd er voorbijgaat tussen het moment dat iemand aangifte doet en het moment dat de politie die aangifte in behandeling neemt. Ook keken we of het op het platteland langer duurt voordat een aangifte wordt opgepakt dan in stedelijke gebieden, en of aangiften in de zomermaanden langer blijven liggen.