Veiligheid

Politie ter plaatse (2020)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of de landelijke politietop over voldoende informatie beschikt om haar medewerkers op een goede manier te kunnen verdelen over organisatieonderdelen en de juiste prioriteiten te kunnen stellen in het takenpakket van de politie.

Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken (2019)

Onderzoek naar de manier waarop de minister van IenW zich voorbereidt op cyberaanvallen op de vitale waterwerken die voor haar worden beheerd door Rijkswaterstaat. Welke instrumenten heeft Rijkswaterstaat als beheerder in handen om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren en zich te beschermen tegen cyberdreigingen voor de waterkeringen? In hoeverre werken de instrumenten om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren? En bieden ze voldoende bescherming? Welke scenario´s liggen klaar voor wanneer zich een cyberaanval voordoet; met welke maatregelen kan Rijkswaterstaat voorkomen dat andere vitale sectoren ook geraakt worden bij een aanval (cascade-effecten)? En hoe werkt de respons bij detectie van kwetsbaarheden en incidenten bij Rijkswaterstaat?

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Veiligheid en Justitie (2018)

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer duidt op ontstaan van een voorraad aan zaken, die veel groter is dan het Openbaar Ministerie wenselijk vindt. De Algemene Rekenkamer deed onderzoek bij twee parketten. Het gaat om het parket dat overtredingen en ‘eenvoudige’ misdrijven als rijden onder invloed of wildplassen behandelt (Parket CVOM) en het Functioneel Parket, dat belast is met ondermijnende criminaliteit en ‘ontnemingszaken’ (waarin het OM wederrechtelijk verkregen voordeel vordert). In het verantwoordingsonderzoek over 2017 noemt de Algemene Rekenkamer het slecht voor het functioneren en de effectiviteit van de strafrechtketen dat er te veel zaken ‘op de plank blijven liggen’. Een te grote voorraad kan leiden tot sepot van zaken die te oud zijn geworden om nog voor de rechter te kunnen worden gebracht.