Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Infrastructuurfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt in haar jaarverslag over het
Infrastructuurfonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van infrastructuur.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds zijn positief.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Infrastructuurfonds

Financieel oordeel Infrafonds

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer