Infrastructuur en vervoer

Het onderhoud van onze infrastructuur wordt betaald met publiek geld. We onderzochten hoe het is gesteld met het beleid en de kosten van het onderhouden van ons hoofdwatersysteem, de hoofdwegen en de hoofdvaarwegen. Ook onderzoeken we projecten met een groot financieel belang zoals de exploitatie van de Betuweroute.

Recente publicaties

Betere informatiepositie Kamer door wijziging Infrastructuurfonds (2018)

De informatiepositie van de Tweede Kamer wordt versterkt door de wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan het parlement.

Instandhouding hoofdwatersysteem (2016)

Het hoofdwatersysteem beschermt ons land tegen water, reguleert de hoeveelheid water en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van water. Uit onze analyse blijkt dat voor de instandhouding van het hoofdwatersysteem de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de komende jaren te weinig heeft geraamd. Rijkswaterstaat werkt aan een verbetering van de informatiehuishouding zodat het parlement beter wordt geïnformeerd.

Exploitatie van de Betuweroute (2016)

Het Rijk had in 2006 hoge verwachtingen van de exploitatie van de Betuweroute. Deze goederenspoorlijn zou winst gaan opleveren voor zowel de schatkist als het milieu. In ons onderzoek naar de exploitatie van de Betuweroute zijn wij nagegaan wat hiervan is terechtgekomen. En ook of het parlement hierover goed is geïnformeerd.