Infrastructuur en vervoer

Het onderhoud van onze infrastructuur wordt betaald met publiek geld. We onderzochten hoe het is gesteld met het beleid en de kosten van het onderhouden van ons hoofdwatersysteem, de hoofdwegen en de hoofdvaarwegen. Ook onderzoeken we projecten met een groot financieel belang zoals de exploitatie van de Betuweroute.

Recente publicaties

Autobelastingen als beleidsinstrument (2019)

Autobelastingen leverden het Rijk in 2018 ongeveer € 16,6 miljard op. Dit omvat de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), de Motorrijtuigenbelasting (MRB), de bijtelling voor privégebruik van auto’s van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting en de brandstofaccijnzen. Dat blijkt uit ons onderzoek naar Autobelastingen als beleidsinstrument.

Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken (2019)

Onderzoek naar de manier waarop de minister van IenW zich voorbereidt op cyberaanvallen op de vitale waterwerken die voor haar worden beheerd door Rijkswaterstaat. Welke instrumenten heeft Rijkswaterstaat als beheerder in handen om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren en zich te beschermen tegen cyberdreigingen voor de waterkeringen? In hoeverre werken de instrumenten om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren? En bieden ze voldoende bescherming? Welke scenario´s liggen klaar voor wanneer zich een cyberaanval voordoet; met welke maatregelen kan Rijkswaterstaat voorkomen dat andere vitale sectoren ook geraakt worden bij een aanval (cascade-effecten)? En hoe werkt de respons bij detectie van kwetsbaarheden en incidenten bij Rijkswaterstaat?

Betere informatiepositie Kamer door wijziging Infrastructuurfonds (2018)

De informatiepositie van de Tweede Kamer wordt versterkt door de wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan het parlement.

Instandhouding hoofdwatersysteem (2016)

Het hoofdwatersysteem beschermt ons land tegen water, reguleert de hoeveelheid water en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van water. Uit onze analyse blijkt dat voor de instandhouding van het hoofdwatersysteem de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de komende jaren te weinig heeft geraamd. Rijkswaterstaat werkt aan een verbetering van de informatiehuishouding zodat het parlement beter wordt geïnformeerd.

Exploitatie van de Betuweroute (2016)

Het Rijk had in 2006 hoge verwachtingen van de exploitatie van de Betuweroute. Deze goederenspoorlijn zou winst gaan opleveren voor zowel de schatkist als het milieu. In ons onderzoek naar de exploitatie van de Betuweroute zijn wij nagegaan wat hiervan is terechtgekomen. En ook of het parlement hierover goed is geïnformeerd.