Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Infrastructuurfonds - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband0
Schulden buiten begrotingsverband0
Openstaande rechten0
Vorderingen113.814
Schulden0
Voorschotten3.406.385
Garantieverplichtingen162.605
Andere verplichtingen21.162.718
Deelnemingen1.714.477
Totaal26.559.999
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten10.6781.20111.879
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen5570557
Deelnemingen000
Totaal11.2361.20112.437Nee
Brontabel als csv (549 bytes)