Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze conclusies

Een uitkering aanvragen of een afspraak maken voor een coronavaccinatie, bijna alles gaat digitaal. Duidelijke kaders opstellen voor het goed en veilig laten werken van al deze IT én ervoor zorgen dat alle ministeries zich aan deze kaders houden. Dat zijn belangrijke taken van de minister van Binnenlandse Zaken. Taken die verbetering behoeven.

Veel onvolkomenheden zijn in 2021 opgelost

Vorig jaar constateerden wij bij het Ministerie van BZK de meeste onvolkomenheden van alle ministeries. In 2021 heeft de minister een aantal meerjarige verbetertrajecten tot een goed einde gebracht: 5 van de 10 onvolkomenheden zijn opgelost. De minister heeft gerichte plannen gemaakt én die met succes uitgevoerd. Zo kan het ministerie nu bijvoorbeeld beter zien welke belangrijke IT-systemen verouderd zijn of onvoldoende beveiligd. 

Gericht en met daadkracht werken aan de rijksbrede rol voor het IT-beheer

Aangezien de organisatie van publieke taken vrijwel geheel digitaal worden georganiseerd, wordt het steeds belangrijker dat IT-systemen van de rijksoverheid goed en veilig werken. Op dezelfde manier zoals de minister van Financiën erop toeziet dat geldzaken bij het rijk goed verlopen, is de minister van BZK ervoor verantwoordelijk dat alle IT-zaken goed geregeld zijn. De minister boekt voortgang met het invullen van deze coördinerende en toezichthoudende taak, maar het tempo is te laag. De minister kan volgens ons duidelijker kaders geven aan andere ministeries. Bijvoorbeeld door meer gericht te werken aan nieuwe kwaliteitskaders voor het gebruik en de beveiliging van IT-systemen. Verder is het belangrijk dat de minister nagaat of andere ministeries zich aan deze kaders houden en dat zij hen aanspreekt wanneer dat nodig is.

Problemen in Groningen nog lang niet opgelost

In Groningen zijn door de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning veel huizen en andere gebouwen beschadigd. In 2021 zien wij weinig vooruitgang bij de schadeafhandeling voor gedupeerde bewoners. De schademeldingen blijven binnenstromen. Eind 2021 handelde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 40% van de reguliere schademeldingen binnen een half jaar af. Eind 2020 lag dat percentage nog op 71%. Ook de versterkingsoperatie gaat te langzaam. Eind 2021 was van 13% van de betroffen gebouwen vastgesteld of ze veilig zijn. De nieuwe maatregelen die de ministers van EZK en BZK in 2021 hebben ingevoerd, hebben nog te weinig effect in 2021. Ook vinden we dat er relatief te veel geld gaat naar het beoordelen van de schade en de gebouwen. En tot slot zijn de minister van EZK en de NAM het nog steeds niet met elkaar eens wie welk deel van de kosten moet betalen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financieel oordeel BZK

Onvolkomenheden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onvolkomenheden BZK

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer