Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van BZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen2.137
Begrotingsreserves343.624
Vorderingen buiten begrotingsverband27.461
Schulden buiten begrotingsverband39.057
Openstaande rechten0
Vorderingen692.252
Schulden0
Voorschotten8.675.394
Garantieverplichtingen27.569
Andere verplichtingen1.620.540
Deelnemingen0
Totaal11.428.034
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen8.900518.951
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal8.900518.951Nee
Brontabel als csv (489 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen53053
Schulden000
Voorschotten1.92001.920
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen4990499
Deelnemingen000
Totaal2.47202.472Nee
Brontabel als csv (477 bytes)