2020

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2020.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2020
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
21 januari 2020

Brief aan Tweede Kamer - beantwoording vragen over het rapport Ouderdomsregelingen ontleed

29 389 nr. 98 Brief
6 februari 2020

Brief aan Tweede Kamer - beantwoording vragen over het rapport Autobelastingen als beleidsinstrument

32 800 nr. 63 Brief
13 februari 2020

Brief aan Tweede Kamer - beantwoording vragen over het rapport Hilversum in beeld

32 827 nr. 180 Brief
13 februari 2020

Brief aan Tweede Kamer - Toeslagen: lessen uit 15 jaar onderzoek Algemene Rekenkamer

31 066 Brief
18 februari 2020 Brief aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Publiekrechtelijke omvorming ProRail 35 396 Brief
18 februari 2020

Politie ter plaatse

29 628 Rapport
2 maart 2020 Brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media - Wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en hervorming participatiefonds 35400 Brief
18 maart 2020

Brief aan Tweede Kamer - Grip op digitalisering: rode draden uit tien jaar Rekenkameronderzoek

35 229 nr. 6 Brief
23 maart 2020 Brief aan Tweede Kamer - Rijksrekening 2014 31 865 Brief
26 maart 2020

Verslag van werkzaamheden 2019

31 865 Rapport
20 april 2020

Digitalisering aan de grens

26643 Rapport
23 april 2020

Paardenmiddel of noodverband?  Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen

29 477 Rapport
1 mei 2020 Brief aan Tweede Kamer - Toekomst accountancysector 20002983 R Brief
20 mei 2020 Rapport bij de Nationale Verklaring 2020 35 470 nr. 4 VO
20 mei 2020 Verantwoordingsonderzoek 2019 35 470 VO
20 mei 2020 Staat van de rijksverantwoording 2019 35 470 nr. 3 VO
20 mei 2020 Aandelenverwerving Air France -KLM 29 232 Rapport
8 juni 2020 Brief aan Tweede Kamer - verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 35 300-IV Brief
24 juni 2020

Autobelastingen als beleidsinstrument

32800 Rapport
25 juni 2020

Geen plek voor grote problemen

25 424 Rapport
26 juni 2020 Brief aan Tweede Kamer - Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden 35 420 Brief
30 juni 2020

Brief  aan staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane beloofde reactie op ons rapport Toeslagen terugbetalen ontbreekt in kabinetsreactie op IBO Toeslagen

31 066 Brief
30 juni 2020 Brief aan Tweede Kamer - afschrift brief ‘Beloofde reactie op ons rapport Toeslagen terugbetalen ontbreekt in kabinetsreactie op IBO Toeslagen’ 31 066 Brief
30 juni 2020 Brief aan Tweede Kamer  - Eerste publicatie rond coronarekening 35 420 Brief
13 juli 2020 Brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur - Statuten oprichting Stichting Informatieknooppunt zorgfraude; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016 35 515 Brief
14 juli 2020 Brief aan de Tweede Kamer - Aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief
15 juli 2020 Brief aan de minister van Financiën - Oprichting Invest International 35 529 Brief
3 september 2020

Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal motie van het lid Veldhoen c.s.

n.v.t. Brief
23 september 2020 Brief aan de Tweede Kamer - uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling 35 420 nr. 92 Brief
23 september 2020 Testen op Corona 25 295 Rapport

24 september 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C)

35 570

Brief

24 september 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

35 570

Brief

1 oktober 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

35 570

Brief
7 oktober 2020 Brief aan de Tweede Kamer - tweede publicatie rond coronarekening 35 420, nr. 149 Brief
12 oktober 2020

Vizier op de vervanging van de onderzeeboten

34 225 Rapport
13 oktober 2020

Verzekerd van Zinnige Zorg

29 689 Rappport
14 oktober 2020

Focus op de nettobetalingspositie van Nederland

21 501 Rapport
15 oktober 2020

Brief aan de Tweede Kamer - Focusonderwerp verantwoording 2020

31 865 Brief
28 oktober 2020 Brief aan de Tweede Kamer - Actualisering webdossier kredietcrisis Niet-dossierstuk, 2020D42611   Webdossier
2 november 2020 Focus op digitaal thuiswerken 31 865
6 november 2020 Brief aan de Tweede Kamer - verzoek om onderzoek Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 31 066 Brief
12 november 2020

Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis

35 420,  nr. 184 Rapport
25 november 2020

Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën

35 420,  nr. 192 Rapport
9 december 2020

Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt

29 544

Rapport

10 december 2020 Brief aan de Tweede Kamer - Derde publicatie rond coronarekening 35 420, nr. 215 Brief
16 december 2020 

Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area

32 013, nr. 245 Rapport
16 december 2020 Brief aan de Tweede Kamer - Rapport rekenkamers Duitsland, Estland, Finland, Nederland, Oostenrijk, Portugal en
Spanje over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken
32 013, nr. 245 Brief