Wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en hervorming participatiefonds

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het wetsvoorstel Beëindiging vervangingsfonds en hervorming participatiefonds (overleg inzake artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016)

Deze brief is op 30 oktober 2019 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister heeft het wetsvoorstel Beëindiging vervangingsfonds en hervorming participatiefonds op 19 februari 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee het openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. Hierin is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, moet vooraf overleg plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.