Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg; overleg op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (overleg inzake artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016).

Deze brief is op 26 augustus 2019 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Algemene Rekenkamer heeft later, bij brief van 18 december 2019, nog afzonderlijk gereageerd op de concept statuten voor de oprichting van de Stichting Informatieknooppunt zorgfraude. De minister heeft het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg en het voornemen tot oprichting van de Stichting Informatieknooppunt zorgfraude op 3 juli 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee deze voorstellen openbaar zijn geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brieven nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikelen 4.7 en 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 7.40 is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, moet vooraf overleg plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.