Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  over het conceptwetsvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail; overleg op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016.