Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area

Results of a parallel audit of supreme audit institutions on banking resolution

Zeven rekenkamers in de eurozone hebben onderzocht of de afwikkeling van middelgrote en kleine banken, als die in financiële problemen raken, goed is voorbereid. Zij hebben daarbij niet alle benodigde documenten kunnen inzien. Het gaat om de rekenkamers van Duitsland, Estland, Finland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Nederland. Het Contact Comité, het samenwerkingsverband van de presidenten van alle nationale rekenkamers van de EU en de Europese Rekenkamer, heeft het overkoepelende rapport van de zeven rekenkamers op 16 december 2020 gepubliceerd. Het rapport is in het Engels.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Doordat de EU-rekenkamers belemmerd werden in hun onderzoek, konden zij hun taak, onafhankelijk onderzoek bij de nationale autoriteiten die hiermee zijn belast (in Nederland is dat De Nederlandsche Bank), niet goed uitvoeren.

Daarnaast constateren de rekenkamers dat de voorbereiding op de afwikkeling van falende middelgrote en kleine banken nog niet geheel op orde is. De nationale autoriteiten zijn op weg, maar er zijn ook verschillen tussen de nationale afwikkelingsautoriteiten. Dit kan binnen de EU leiden tot verschillen in de omgang met banken in crisis.

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?

De EU-rekenkamers pleiten ervoor dat de Europese gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB) en de nationale autoriteiten gezamenlijk richtlijnen ontwikkelen voor afwikkelingsplanning voor middelgrote en kleine banken.