Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Brieven over (wets)voorstellen eerder openbaar

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft besloten dat in het kader van de Wet open overheid (Woo) het gewenst is de correspondentie met ministers over wetsvoorstellen eerder openbaar te maken.

Brieven over (wets)voorstellen eerder openbaar

Rekenkamer in gesprek met ministers over toegang tot data CBS

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de Algemene Rekenkamer op 29 juni 2023 in gesprek te zijn met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de toegang tot data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rekenkamer in gesprek met ministers over toegang tot data CBS

Nederland leert weinig van beslechten geschillen met EU

EU-lidstaat Nederland trekt meestal aan het kortste eind als de Europese Commissie formele stappen zet omdat Nederland Europese wetgeving niet correct of volledig naleeft.

Nederland leert weinig van beslechten geschillen met EU

Gegevens over EU geactualiseerd

Cijfers en gegevens over allerhande regelingen van de  Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn op 15 juni 2023 geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer.

Gegevens over EU geactualiseerd

Kosten tegengaan van vogelgriep fors gestegen

Waar de kosten van de bestrijding en preventie van vogelgriep tussen 2015 en 2021 nog zo´n € 10 miljoen per jaar bedroegen, was dit in 2022 € 55 miljoen.

Kosten tegengaan van vogelgriep fors gestegen

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Voortgangsmeter 2023 | 26 september 2023
  • Waterveiligheid: naar een integrale aanpak | 8 november 2023
  • (On)veilige arbeidsomstandigheden | 14 november 2023

Lopend onderzoek