Gegevens over EU geactualiseerd

Cijfers en gegevens over allerhande regelingen van de  Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn op 15 juni 2023 geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer

Zo is een extra webpagina toegevoegd naar aanleiding van het jongste onderzoek van de Algemene Rekenkamer op dit terrein: EU-recht in de praktijk – Aftasten van de grenzen van het Unierecht. 
Dit onderzoeksrapport is eveneens op 15 juni gepubliceerd.