Win de scriptieprijs van de Algemene Rekenkamer van € 2000

Heb jij na 30 september 2022 een master- of postmasterscriptie geschreven over een onderwerp dat past bij het werk van de Algemene Rekenkamer? Stuur deze uiterlijk 15 oktober 2023 in via www.rekenkamer.nl/scriptieprijs en maak kans op een prijs van € 2.000, € 1.000 of € 500. De prijsuitreiking is voorzien op 29 februari 2024.

De Algemene Rekenkamer vindt goed onderzoek belangrijk. Daarom heeft zij een scriptieprijs ingesteld. De prijs is bedoeld voor master- en postmasterscripties geschreven aan een Nederlandse universiteit. De scriptie moet gaan over een onderwerp dat relevant is voor de Algemene Rekenkamer, zoals verantwoording van publieke middelen, public finance management, auditing, effectiviteit, evaluaties, de kloof tussen beleid en uitvoering en de rol van de controlerende instituties binnen het staatsbestel. Denk ook aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid.

Prijsuitreiking op 29 februari 2024

De prijsuitreiking vindt plaats op 29 februari 2024 bij de Algemene Rekenkamer. De winnaar van de eerste prijs krijgt € 2.000 en een oorkonde en presenteert de scriptie bij de Algemene Rekenkamer. De tweede prijs en derde prijs zijn geldbedragen van € 1.000 en € 500 en een oorkonde. Ook geven zij een presentatie over de scriptie.

Hoe deel te nemen?

Inschrijven is mogelijk tot 15 oktober 2023. Zie www.rekenkamer.nl/scriptieprijs voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname.

Voor vragen kan je contact opnemen via scriptieprijs@rekenkamer.nl.