Samenwerken met de wetenschap

De Algemene Rekenkamer verstevigt de banden met de wetenschappelijke wereld. Zo is er met financiële steun van de Algemene Rekenkamer in juli 2023 aan de Universiteit Leiden een leerstoel Public auditing in het leven geroepen. De aangestelde bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen is tevens onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Ook is er een visiting scholar-programma opgezet, zodat wetenschappers betrokken kunnen worden bij het werk van de Algemene Rekenkamer. Verder worden diverse samenwerkingsactiviteiten georganiseerd.

Video over samenwerking

Video over samenwerken Algemene Rekenkamer met de Universiteit Leiden.

Verkorte versie: video over samenswerken Algemene Rekenkamer met de Universiteit Leiden.

Bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen licht toe wat de nieuwe leerstoel Public Auditing behelst. En collegelid Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer benadrukt het belang van samenwerking met de academische wereld zodat de Rekenkamer blijft beschikken over de hoogste standaarden van onderzoek.

Wat is de Algemene Rekenkamerscriptieprijs? 

De Algemene Rekenkamer reikt jaarlijks een scriptieprijs uit. De prijs is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar onderwerpen die voor de Algemene Rekenkamer relevant zijn.