Benoeming president van de Algemene Rekenkamer

De heer drs. P.J. (Pieter) Duisenberg RC wordt president van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd om de heer Duisenberg voor benoeming als lid van het college en tevens president voor te dragen. De benoeming gaat in per 1 september 2023.

De Tweede Kamer heeft op 9 mei 2023 de heer Duisenberg voorgedragen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Naar aanleiding van consultatie van de collegeleden van de Algemene Rekenkamer wordt de heer Duisenberg, op voordracht van de minister van BZK, tevens benoemd als president.

Pieter Duisenberg is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD en zette hij zich in voor goede controle van overheidsuitgaven. Zo heeft hij onder meer voorstellen gedaan voor een betere parlementaire behandeling van de verantwoording door het kabinet over het gevoerde beleid.

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat momenteel uit 2 personen; waarnemend president Ewout Irrgang en collegelid Barbara Joziasse.