Eerste thema Sharaka-II afgesloten in Den Haag

Onlangs vond de afsluitende bijeenkomst van het eerste regionale thema van Sharaka-II plaats. Het Sharaka-programma is samenwerking tussen de Algemene Rekenkamer en rekenkamers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio). ‘Sharaka’ is Arabisch voor ‘partnerschap’. 

Delegaties van de rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Libië, Marokko, de Palestijnse Gebieden en Tunesië reisden af naar Den Haag om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen. Vanwege de huidige situatie in Soedan konden onze collega’s van deze rekenkamer helaas niet afreizen naar Den Haag. Alle deelnemende rekenkamers werken momenteel in hun eigen land aan onderzoek naar beleid op het terrein van SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Hierbij betrekken zij actief civil society organisations.

In zijn welkomsttoespraak stond waarnemend president Ewout Irrgang stil bij de belangrijke rol die rekenkamers op dit gebied hebben: “Wij kunnen zorgen voor overzicht op en verantwoording van de manier waarop publieke gelden worden ingezet om de levens van burgers te verbeteren.”
 
In juni 2022 vond de gezamenlijke start van dit onderzoek plaats; afgelopen jaar hebben op verschillende momenten uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsgevonden, zowel online als via fysieke workshops. Deze week stond in het teken van de rapportage en publicatiefase. De thema’s die aan de orde kwamen zijn:

  • betrekken van civil society organisations;
  • rapportagestructuur;
  • interne en externe communicatie. 

Gedurende de week is ook gesproken met de partners over thema’s voor de komende regionale samenwerking die naar verwachting in november 2023 van start gaat. Het huidige Sharaka-II-programma loopt van 2022 tot 2026 en is een vervolg op eerdere samenwerking.