Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Tariefstelsels energienetten en knelpunten in energietransitie

Tarieven die netbeheerders voor aansluiting en transport van energie in rekening brengen bij burgers en bedrijven, zetten lang niet altijd aan tot efficiënt gebruik van het toch al zwaar belaste elektriciteitsnet. Tarieven kunnen afnemers bijvoorbeeld meer prikkelen om energie af te nemen wanneer het hard waait of als de zon volop schijnt. Nettarieven kunnen zo bijdragen aan de energietransitie.

Tariefstelsels energienetten en knelpunten in energietransitie

Miljard rijksbijdrage levert niet per se meer huizen op

De rijksoverheid heeft met een impuls van € 1 miljard in 2020 en 2021 beoogd gemeenten te ondersteunen meer huizen te bouwen. Het is niet zeker of deze maatregel daadwerkelijk tot meer woningen gaat leiden, stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. De onderbouwing voor deze rijksbijdrage schiet tekort. Het ontbreekt aan betrouwbare informatie bij de minister of er door deze regeling sneller, betaalbaarder en meer huizen gebouwd worden. Het nieuwe kabinet wil opnieuw € 1 miljard uitgeven via de Woningbouwimpuls.

Miljard rijksbijdrage levert niet per se meer huizen op

Woningen in aanbouw

Mogelijkheden UWV voor handhaving en dienstverlening in buitenland beperkt, maar goed benut

De Algemene Rekenkamer concludeert dat het UWV beperkte mogelijkheden heeft voor handhaving en dienstverlening in het buitenland, maar dat het UWV voortdurend inspanningen levert om deze volledig te benutten. Ongeveer 2% van het totaalbedrag aan uitkeringen dat UWV jaarlijks overmaakt, gaat naar personen in het buitenland. Een klein deel daarvan bestaat uit werkloosheidsuitkeringen. Ruim 88% ervan bestaat uit arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Mogelijkheden UWV voor handhaving en dienstverlening in buitenland beperkt, maar goed benut

Het pellen van bollen

EU-gegevens op website geactualiseerd

Gegevens over allerhande regelingen van de Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 

EU-gegevens op website geactualiseerd

Voor het kantoor van de EU

Aanpak witwassen verbeterd, tijd voor volgende stap

Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de aanpak de afgelopen jaren betekenisvol is verbeterd en ziet tegelijkertijd ook kansen om witwassen effectiever te bestrijden. De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen van witwassen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd.

Aanpak witwassen verbeterd, tijd voor volgende stap

Witgewassen auto

Strafrechtelijk afpakken crimineel vermogen

Onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’ is er in de periode 2010-2021 tenminste € 634,1 miljoen geïnvesteerd in de jacht op crimineel verworven vermogen. Toch blijven de resultaten van de intensiveringen achter bij de verwachtingen die de minister van JenV indertijd heeft gewekt. Er is in de afgelopen tien jaar veel gezaaid en beperkt geoogst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Strafrechtelijk afpakken crimineel vermogen

Afgepakte auto

Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Diverse commissies van de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het op 18 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek over 2021 schriftelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer gesteld. Deze vragen zijn op 7 en 8 juni 2022 door de Algemene Rekenkamer beantwoord en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Vacature: onderzoeker financial audit en IT auditor

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealing room van het Agentschap Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) om het uitgifteproces van een staatsobligatie live te volgen (omvang €6 miljard). Risicogericht miljarden controleren en onderzoeken of ministeries de basis op orde hebben. Met mijn werk draag ik zo bij aan een betere overheid en zorg ik dat belastinggelden op een verantwoordelijke manier besteed worden.

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: onderzoeker/specialist accountancy

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een accountant met passie voor en kennis over de controle van de publieke sector. Ben jij geïnteresseerd in vaktechnische vraagstukken op het gebied van controle en verantwoording, kun je hierover meedenken en adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Onderzoeker/specialist accountancy

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Toegevoegde waarde van EU-subsidies | 29 september 2022
  • Strategische voorraden | eind september 2022
  • Duurzaam bosbeheer | 3 november 2022