Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Diverse commissies van de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het op 18 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek over 2021 schriftelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer gesteld. Deze vragen zijn op 7 en 8 juni 2022 door de Algemene Rekenkamer beantwoord en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Publicaties