EU-gegevens op website geactualiseerd

Gegevens over allerhande regelingen van de Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 

Ditmaal is aan dit webdossier een webpagina toegevoegd waarin de diverse steunmaatregelen worden uiteengezet die vanuit de Europese Unie zijn genomen om Oekraïne te steunen sinds de inval van de Russische Federatie. Ook maatregelen om de EU-lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen voor Oekraïne en haar inwoners worden hier beschreven.