Coronarekening: Rijk gaf in 2021 € 33 miljard uit aan maatregelen coronacrisis

De rijksoverheid heeft in 2021 € 33 miljard uitgegeven aan bestrijding van de coronacrisis. Dat is fors meer dan de € 12 miljard die op Prinsjesdag 2020 werd verwacht. Maar minder dan eind  2021, toen de pandemie opnieuw oplaaide, was begroot (€ 38 miljard). In totaal komen de uitgaven aan coronacrisismaatregelen van 2020 en 2021 plus de nog te verwachte uitgaven in 2022 uit op € 85,5 miljard.

Dit blijkt uit de jongste editie van de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven bijhoudt. Die is op Verantwoordingsdag, 18 mei 2022 gepubliceerd. 

Oorzaak van de hogere uitgaven dan op Prinsjesdag werd begroot is onder meer de verlenging van coronacrisismaatregelen voor het bedrijfsleven als NOW en TVL. Maar ook het Ministerie van OCW, dat het Nationaal Programma Onderwijs introduceerde om de gevolgen van de coronacrisis en schoolsluitingen voor de leerlingen te bestrijden, gaf meer uit dan was begroot.
Tegelijkertijd bleven de werkelijke uitgaven in de loop van 2021 achter bij de bijgestelde begrotingen. Het grootste verschil tussen in de najaarsnota begrote uitgaven en de uiteindelijke realisatie betrof de testcapaciteit. Er werd € 1,26 miljard minder uitgegeven dan de begrote € 3,52 miljard.

De ministeries van SZW, VWS en EZK gaven in 2021 het meest uit aan coronacrisismaatregelen. Bij het Ministerie van SZW (€ 11,3 miljard) en het Ministerie van EZK (€ 6,1 miljard) gaat het hoofdzakelijk om steun voor bedrijven. Bij het Ministerie van VWS (€ 8,2 miljard) gaat het grotendeels om maatregelen voor de bestrijding van de pandemie. 
Ten opzichte van 2020 waren er flinke verschuivingen. Het Ministerie van SZW gaf minder uit aan steunmaatregelen voor ondernemers als NOW en Tozo. Meer uitgaven deden de ministeries van VWS (verruiming testbeleid, ontwikkeling vaccins), EZK (TVL) en OCW (NP Onderwijs). 

Uiterlijk op Verantwoordingsdag 2023 publiceert de Algemene Rekenkamer een volgende editie van de Coronarekening. Hierin staan de begrote en gerealiseerde uitgaven in 2022 centraal.