Gezondheidszorg

Ieder jaar worden meer dan één miljoen personen behandeld in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz). En er wordt jaarlijks ongeveer € 4 miljard aan uitgegeven. Sinds 2008 is gereguleerde marktwerking geïntroduceerd: prestatiebekostiging. Daarnaast zijn er zorgakkoorden afgesloten. We onderzochten het effect van deze maatregelen.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018)

Het Zorginstituut zou een grotere rol moeten krijgen bij de invoering van kwaliteitsstandaarden in de zorg. De mogelijkheid om dit te regelen is er, nu de minister van VWS werkt aan een wetsvoorstel dat het kabinet en de Tweede Kamer de kans geeft om in te grijpen, als die kwaliteitsstandaarden de zorguitgaven naar onaanvaardbare hoogte zouden stuwen. De Algemene Rekenkamer doet die suggestie in haar verantwoordingsonderzoek over 2017.

Bekostiging curatieve geestelijke gezondheidszorg (2017)

We onderzochten in welke mate de huidige vorm van prestatiebekostiging van de ggz de dynamiek op de zorginkoopmarkt bevordert. Is er nu voldoende informatie aanwezig waarmee zorgaanbieders vergeleken kunnen worden op de kwaliteit van hun zorgprestaties? Verder keken we of aanpassingen van het bekostigingsmodel de beperkingen ervan weg kunnen nemen.