Gehandicapten en chronisch zieken

Mensen met een handicap of een chronische ziekte hebben te maken met ingrijpende veranderdingen in het zorgstelsel. Zo is het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) ingevoerd en zijn veel taken naar gemeenten overgeheveld. We onderzochten de problemen bij het pgb en de regionale verschillen in langdurige zorg.

Recente publicaties

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg (2018)

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Aanpak problemen pgb (2015)

Bij de invoering van het trekkingsrecht pgb (2015) zijn verschillende problemen ontstaan die grote gevolgen hebben gehad voor mensen die zorg nodig hebben en de professionals die de zorg leveren. Zo kregen zorgverleners niet op tijd betaald en konden budgethouders onvoldoende regie voeren op hun budget. In onze brief aan de Tweede kamer over de aanpak van de problemen met de pgb´s adviseren we dat er in de uitvoering van het verbeterplan een balans moet komen tussen ambities, tijd, mensen en middelen. We besteden we ook aandacht aan sturing en inrichting van de keten en uitvoering binnen de keten.