Documenten - Gehandicapten en chronisch zieken

9 publicaties over Gehandicapten en chronisch zieken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Verzoek om onderzoek naar de structurele beheersorganisatie PGB 2.0

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg

Onderzoek naar de toegang tot de langdurige zorg. De Algemene Rekenkamer heeft in  een focusonderzoek gekeken naar de feiten over ...

Rapport | 06-06-2018

Aanpak problemen trekkingsrecht pgb

Om de huidige problemen voor budgethouders van een pgb en zorgverleners op te lossen moet er in de uitvoering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2015

Erratum Regionale verschillen in de langdurige zorg

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2015

Regionale verschillen in langdurige zorg

Zorggebruik van ouderen en chronisch zieken per regio Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten ...

Rapport | 09-06-2015

Afschrift adviesbrief Algemene Rekenkamer artikel 96 CW2001 en Wet langdurige zorg

Brief aan de Tweede Kamer over het advies dat wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 (CW2001) hebben ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2014

Macrobudget Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Toets op de berekening De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de berekening van de budgetten die gemeenten van het ...

Rapport | 13-05-2014

Hervorming AWBZ

Een simulatie van de gevolgen Als bijdrage aan een goede voorbereiding van de hervorming van de langdurige zorg heeft de Algemene ...

Rapport | 22-04-2014