Algemene Rekenkamer onderzoekt bestrijding coronacrisis

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar verschillende aspecten van de bestrijding van de coronacrisis. Er staan 4 activiteiten op stapel: 3 onderzoeken, die na de zomer tot publicaties gaan leiden, en een monitor om genomen maatregelen in kaart te brengen.

Eén onderzoek is gericht op het beleid en de capaciteit om mensen te testen op het coronavirus en op de ervaringen met de toegang tot de testen. Een tweede onderzoek zoomt in op de risico’s voor de overheidsfinanciën als gevolg van leningen en garanties die zijn verstrekt. Dat zal in oktober/november verschijnen. Het derde onderzoek neemt de steunmaatregelen aan grote ondernemingen onder de loep. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is beschrijvend en zet de lessen uit eerdere ervaringen met overheidssteun aan bedrijven op een rij. Dit leidt tot een overzicht dat eind juni zal worden gepubliceerd. Het tweede deel bestaat uit onderzoek naar de toepassing van die lessen bij gevallen waarin steun is verleend. Dit staat voor dit najaar op de rol.

Monitor

De Algemene Rekenkamer zal hiernaast nationaal, binnen de Europese Unie en wereldwijd de vinger aan de pols houden. Op nationaal gebied gaat de Rekenkamer de maatregelen die het Rijk neemt om de coronacrisis te bestrijden in kaart brengen en volgen. De monitor gaat vanaf eind juni via de website van de Algemene Rekenkamer parlement en samenleving inzicht bieden in de opzet, kosten en beoogde effecten van regelingen die zijn getroffen. De monitor zal regelmatig ververst worden.

Op Europees niveau worden de ontwikkelingen in het beleid van de Europese Unie gevolgd. Dit heeft al geleid tot een aanvulling van de informatie over de EU op de website van de Algemene Rekenkamer. Hierin is een overzicht te vinden van financiële maatregelen van de EU tegen de economische en maatschappelijke effecten naar aanleiding van de virusuitbraak. Ook wordt bijgehouden wat andere rekenkamers in het kader van de coronacrisis ondernemen.

Naast de 4 activiteiten die nog dit jaar tot publicaties gaan leiden, zal de bestrijding van de coronacrisis centraal komen te staan in het verantwoordingsonderzoek over het lopende jaar.

‘Parlement, let op uw saeck!’

Met de onderzoeken naar de bestrijding van de coronacrisis wil de Algemene Rekenkamer gestalte geven aan haar overtuiging dat de democratische spelregels ook in tijden van nood hoog in het vaandel moeten blijven staan. Bij de overhandiging van de verantwoordingsstukken over 2019 aan de Tweede Kamer, op 20 mei 2020, zette president Arno Visser dit kracht bij met de uitspraak: “Die regels zijn niet alleen voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen. Parlement, let op uw saeck!” Visser pleitte er toen ook voor om te blijven leren van het verleden, ook al lijkt de situatie uniek.