Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) is een klein ministerie dat vaak met gevoelige informatie te maken heeft. Het ministerie is bezig met het beter beveiligen van informatie, maar is daar nog niet mee klaar. Een aantal onderdelen van het IT-beheer van het ministerie is nog niet op orde. Wij vragen de minister van Algemene Zaken al een aantal jaren om hier voldoende aandacht aan te geven.

Verbeteringen in IT-beheer gaan langzaam

Het IT-beheer van het Ministerie van Algemene Zaken is nog niet op orde. Daarom blijft dit een aandachtspunt. Wij zien dat een aantal onderdelen van het IT-beheer niet goed loopt. Het risico hiervan is dat medewerkers (onbewust) fouten kunnen maken en er misbruik kan plaatsvinden. Sinds 2019 constateren wij dit in onze verantwoordingsonderzoeken. Wij zien dat het Ministerie van Algemene Zaken wel stappen zet, maar volgens ons kan dit sneller. Dat geldt ook voor het volledig inzicht krijgen in de uitgegeven ICT-middelen.

Programma AZ-Next vordert, maar met vertragingen

Het Ministerie van Algemene Zaken is in 2019 gestart met het IT-programma AZ- Next. Het programma heeft als doel de digitale dienstverlening te verbeteren, de IT-systemen toekomstbestendig te maken en een modulaire opbouw van de ICT-infrastructuur te realiseren. In 2022 is het Ministerie van Algemene Zaken verdergegaan met de uitvoering van AZ-Next. Er is voortgang geboekt, maar het ministerie is minder ver met het programma dan gepland.
De verwachting is dat het programma eind 2024/begin 2025 afgerond is. De totale projectuitgaven van AZ-Next zullen waarschijnlijk niet binnen het oorspronkelijk beschikbare projectbudget van € 27,3 miljoen blijven. Het ministerie verwacht een overschrijding van ongeveer € 2 miljoen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

AZ Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer