Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Onze conclusies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat over aanleg en onderhoud van de rijkswegen, de grote kanalen en rivieren, de spoorlijnen en over een schoon milieu. 

Aanpakken en doorpakken

Bij het Ministerie van IenW is in 2021 hard gewerkt aan verbetering van het financieel beheer en de bedrijfsvoering. Er is een aanpak bedacht voor processen die al jaren niet goed gingen. Maar dit is nog niet genoeg. Daarom moet de minister van IenW in 2022 en daarna blijven werken aan verbetering. 

Help de organisaties die beleid moeten uitvoeren

Rijkswaterstaat, KNMI, NS en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn uitvoerders van beleid. Het Ministerie van IenW moet beleid zodanig uitwerken dat uitvoerders ermee uit de voeten kunnen. We zien dat uitvoerders soms toch tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld:

  • De ILT moest zelf extra regels maken voor corona-afval van teststraten, terwijl dit eigenlijk een taak is van de minister van IenW.
  • De NS en het KNMI leveren diensten. De NS zorgt dat de treinen op tijd rijden. Het KNMI zorgt er onder meer voor dat er elke dag een weerbericht is. Het KNMI en de NS geven risico’s voor de continuïteit van hun dienstverlening door aan het ministerie, maar daar worden die risico’s niet gestructureerd beoordeeld om de vraag te beantwoorden: worden alle risico’s voor de continuïteit van de dienstverlening goed opgelost? 
  • De minister van IenW en Rijkswaterstaat maken plannen voor nieuwe wegen of bruggen. Rijkswaterstaat begint soms aan projecten waarvoor niet genoeg geld beschikbaar is gesteld. Vaak moet later dan toch extra geld naar zo’n project. Of de minister en Rijkswaterstaat geven te weinig geld uit voor onderhoud van bruggen en wegen. 

Onvolkomenheden bij Ministerie van IenW 

Onvolkomenheden IenW
> Er is in het afgelopen jaar ontwikkeling aangetoond in het oplossen van de onvolkomenheid II Er is in het afgelopen jaar weinig/geen ontwikkeling aangetoond in het oplossen van de onvolkomenheid

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer